Aktuell Hållbarhet producerar och arrangerar några av miljö- och hållbarhetsområdets ledande konferenser och mötesplatser. På årets konferens inom Cirkulär ekonomi deltog L2GO:s VD Olof Lundström i panelen.

Resurssnåla cirkulära materialflöden är helt nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta att konsumera och producera inom ramen för de planetära gränserna. Olof delade med sig av insikter från delningsekonomi för sängkläder och handdukar som ett exempel på en tjänst som redan nu finns tillgänglig på marknaden

Ur programmet:
– Vilka regler och lagar, internationella och nationella, utgör ett hinder för utvecklingen?
– Internationell utblick – vad har vi att lära av de länder som har satt tydliga mål för en cirkulär ekonomi?

– Hur kan näringslivet ställa om komplexa linjära produktionsmodeller till cirkulära system?