Sveriges innovationsmyndighet Vinnova ser L2GO som ett innovativt startup och beviljar finansiering för kommersialisering och tillväxt.

I januari i år utlyste Vinnova ett nytt ekonomipaket riktat mot nystartade företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad. Företagets verksamhet ska kunna bidra till FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Finansieringen syftar till att accelerera utvecklingen av nystartade företag genom att möjliggöra prototypframtagning, utveckling av affärsmodellen eller utformning av strategier för att skydda företagets nya lösning.

När Vinnova nu redogör för sitt beslut får L2GO det maximalt utdelade beloppet.