Vad är det som gör att en cirkulär affärsmodell blir framgångsrik för en organisation och inte för en annan?

I en studie genomförd under våren 2020 vid Uppsala Universitet, undersöktes frågan hur företag kan använda insikter om kundupplevt värde för att välja rätt cirkulär affärsmodell för den egna verksamheten.

Resultatet blev en ny konceptuell modell som kan tillämpas av organisationer oavsett bransch. Bland annat används ett rangordningssystem som möjliggör jämförelse av cirkulära affärsmodeller baserat på kundupplevt värde. Genom att nyttja denna modell kan en organisation hitta en mer effektiv affärsmodell som förvärvar och behåller kunder, som hjälper dom och samtidigt genererar goda intäkter via cirkulära produkter eller tjänster.

Fram tills idag har produktions- och återvinningsstegen haft störst fokus inom forskning kring hållbarhet och cirkulär ekonomi. Vi såg tidig att det fanns ett gap mellan cirkulära affärsmodeller och kundvärde om vilket det skrivits mycket begränsat om. För att skapa framgångsrika bolag med cirkulär ekonomi som bas, såg vi att det skulle vara av stor vikt att få förståelse för hur dessa två fenomen kan överbryggas, berättar författarna Tommie Blad och Goran Ibrahim

Den konceptuella modellen i korthet

Nedan beskrivs i korthet de fyra stegen i den konceptuella modellen som tagits fram i studien. För mer detaljer och instruktioner för hur modellen och affärsmodellsmatrisen tillämpas hittas i rapporten [länk].

1. Gör research för att förstå:

  • cirkulära affärsmodeller och därigenom få en bredare förståelse för existerande alternativ
  • marknadssegmentering för att därigenom säkerställa att rätt data samlas in i nästa steg (2. Samla in data)

2. Samla in så mycket data som möjligt – både från befintliga och potentiella kunder. Datan måste kunna kvantifieras för nästa steg.

3. Översätt

När datan har samlats in är det dags att anpassa och översätta den så att den kan användas i en sk. Affärsmodellsmatris. Detta görs genom att alla dataset, både insikter från exempelvis kundintervjuer eller enkäter och de utvalda relevanta cirkulära affärsmodellerna, rangordnas på en trenivåskala (+, 0 eller -).

4. Fyll i affärsmodellsmatris

Efter att all data har översatts är det dags att fylla i affärsmodellsmatrisen. Matrisen använder ett rangordningssystem vilket möjliggör att olika affärsmodeller ska kunna jämföras. Varje + ökar poängtotalen för den specifika affärsmodellen med en poäng, medan varje – minskar totalen med en poäng. Genom att summera poängen i en poängtotal kommer det bli tydligt vilken av affärsmodellerna som har det högsta poängresultatet och därmed bäst lämpad utifrån kundvärdesuppfattning.

5. Anpassning

Vid denna punkt kommer man att ha en översikt av vilka affärsmodeller som fungerar ihop med kundernas syn på de faktorer som tillför mervärde.

 

L2GO

På L2GO utvecklar vi cirkulära tjänster. Vi hjälper samarbetspartners att ställa om och bygga nya affärsområden baserat på hållbara tjänsteerbjudanden. I detta arbete utforskar vi och genomför tester i området Cirkulär ekonomi. Som del av detta deltar och bidrar vi i studier som genomförs vid universitet och högskolor. Vi deltar även i paneler, podcasts och seminarier inom hållbarhet. Resultatet från detta kommer vi i allt större utsträckning börja publicera på vår nyhetssida.