Hur maximerar startupföretag med cirkulära affärsmodeller upplevelsen för sina kunder?

I en studie genomförd vid Uppsala universitet under våren 2020 undersöktes hur ett startup med en cirkulär affärsmodell på bästa sätt kan skapa värde för sina kunder. Resultatet av studien är ett ramverk som kan användas för att vägleda organisationer med cirkulära affärsmodeller i sitt arbete för att skapa ett högt kundupplevt värde. Ramverket visar hur värdet för kunden kan maximeras utifrån fyra parametrar; funktionsvärde, upplevelsevärde, symboliskt värde och kostnadsvärde.

Även om det finns flera ramverk och teorier inom ämnet ”kundupplevt värdeskapande”, insåg vi tidigt att det utan tvekan var brist på studier utifrån perspektivet ”cirkulära affärsmodeller”. Målsättningen med vår studie är att bidra till den befintliga litteraturen om kundnöjdhet och värdeskapande , berättar författarna Anirud Gopal Jayashree och Yogeshwaran Ravindran.

Ramverket i korthet

Nedan beskrivs i korthet den modell som tagits fram genom studien. En ingående förklaring av modellen hittas i rapporten [länk].

1. Funktionsvärde

När kundvärde skapas på en funktionell nivå tenderar kunder att ta till sig den cirkulära produkten/tjänsten och inte leta vidare efter linjära alternativ. För att skapa dessa kundvärden bör följande erbjudas:

  • Högkvalitativa produkter som löser kundernas behov
  • Flexibilitet, användarvänlighet och tillgång till en enkel kommunikationskanal
  • Bra digitalt gränssnitt för digitala transaktioner där värde skapas i samtliga transaktionsfaser (före, under och efter transaktionen genomförts)

2. Upplevelsevärde

När kundvärde skapas på en upplevelsenivå tenderar kunderna att stanna längre, vilket leder till långsiktiga kundrelationer. Dessa kundvärden skapas genom att:

  • Produkter och tjänster presenteras med en iögonfallande estetik
  • Förtjäna sina kunders förtroende genom att hålla dem väl informerade och involverade i affärsutvecklingsaktiviteter

3. Symboliskt värde

När kundvärde skapas på en symbolisk nivå tenderar kunder att rekommendera varumärket, produkten och/eller tjänsten till sina vänner och familj. Fokus bör vara på att hålla sig till principerna i cirkulär ekonomi och att förbättra sitt arbete för att främja miljön, som i sin tur kan användas för att skapa ytterligare symboliskt värde för kunderna.

4. Kostnadsvärde

För att skapa kundvärde ur ett kostnadsperspektiv bör företag erbjuda “valuta för pengarna”. Eftersom målet för en cirkulär verksamhet är att maximalt utnyttja underutnyttjade resurser bör detta inte vara ett problem. För företag som rör sig på en konkurrenskraftig marknad är det viktigt att ha ett konkurrenskraftigt pris utan att kompromissa med kvaliteten.

 

L2GO

På L2GO utvecklar vi cirkulära tjänster. Vi hjälper samarbetspartners att ställa om och bygga nya affärsområden baserat på hållbara tjänsteerbjudanden. I detta arbete utforskar vi och genomför tester i området Cirkulär ekonomi. Som del av detta deltar och bidrar vi i studier som genomförs vid universitet och högskolor. Vi deltar även i paneler, podcasts och seminarier inom hållbarhet. Resultatet från detta kommer vi i allt större utsträckning börja publicera på vår nyhetssida.